• Planetary Geared Motor
 • 유성기어 감속모터
 •  
 • TE-22SG-24 (24V)

  제품사양
  - Max Rated torque : 3Kgf-cm 
  - Size : Ø22 * L 31mm 
  - Shaft : Ø 5mm D-cut 0.5mm 
  - Rated voltage : DC 24V 
  - Reduction ratio : 1/4 ~ 1/1296 
  - Rated Torque : 0.02~4kgf-cm
 • 제품사양
 • - Max Rated torque : 3Kgf-cm 
  - Size : Ø22 * L 31mm 
  - Shaft : Ø 5mm D-cut 0.5mm 
  - Rated voltage : DC 24V 
  - Reduction ratio : 1/4 ~ 1/1296 
  - Rated Torque : 0.02~4kgf-cm
 • 제품상세
 • 제품명 정격
  전압
  정격부하 무부하 기계적순간
  허용토크
  출력 치수 무게
  전류 회전수 토크 전류 회전수
  mA r/min mN・m Kgf-cm mA r/min mN・m Kgf-cm mm
  TE-22SG-24-0004 24 250 1,578 11.76 0.12 80 1,955 49.00 0.50 1.94 47.5 078.5
  TE-22SG-24-0006 24 250 1,030 17.64 0.18 80 1,307 49.00 0.50 1.90 47.5 078.5
  TE-22SG-24-0016 24 250 376 47.04 0.48 80 486 98.00 1.00 1.85 52.5 088.0
  TE-22SG-24-0024 24 250 256 70.56 0.72 80 324 147.00 1.50 1.89 52.5 088.0
  TE-22SG-24-0036 24 250 175 105.84 1.08 80 220 196.00 2.00 1.94 52.5 088.0
  TE-22SG-24-0064 24 250 92 186.20 1.90 80 122 294.00 3.00 1.80 57.5 097.0
  TE-22SG-24-0096 24 250 61 274.40 2.80 80 82 441.00 4.50 1.75 57.5 097.0
  TE-22SG-24-0144 24 240 42 392.00 4.00 80 56 686.00 7.00 1.73 57.5 097.0
  TE-22SG-24-0216 24 190 31 392.00 4.00 80 37 882.00 9.00 1.27 57.5 097.0
  TE-22SG-24-0256 24 170 26 392.00 4.00 80 31 882.00 9.00 1.70 62.5 106.0
  TE-22SG-24-0384 24 130 18.5 392.00 4.00 80 21 882.00 9.00 0.76 62.5 106.0
  TE-22SG-24-0576 24 110 13 392.00 4.00 80 14.5 882.00 9.00 0.53 62.5 106.0
  TE-22SG-24-0864 24 100 9 392.00 4.00 80 9.4 882.00 9.00 0.37 62.5 106.0
  TE-22SG-24-1296 24 090 6 392.00 4.00 80 6.4 882.00 9.00 0.23 62.5 106.0

   

   

   

   

   

  02 TYPE MOTOR (DC 24V)
  정격 토크 Rated torque 30.00
  2.94
  (gf-cm)
  (mNㆍm)
  정격 회전수 Rated speed 6,900 (RPM)
  정격 전류 Rated current 155 (mA)
  무부하 회전수 No load speed 8,370 (RPM)
  무부하 전류 No load current 43 (mA)
       

   

   

TOP