• Planetary Geared Motor
 • 유성기어 감속모터
 •  
 • TE-22SG-12 (12V)

  제품사양
  - Max Rated torque : 3Kgf-cm 
  - Size : Ø22 * L 31mm 
  - Shaft : Ø 5mm D-cut 0.5mm 
  - Rated voltage : DC 12V 
  - Reduction ratio : 1/4 ~ 1/1296 
  - Rated Torque : 0.02~4kgf-cm
 • 제품사양
 • - Max Rated torque : 3Kgf-cm 
  - Size : Ø22 * L 31mm 
  - Shaft : Ø 5mm D-cut 0.5mm 
  - Rated voltage : DC 12V 
  - Reduction ratio : 1/4 ~ 1/1296 
  - Rated Torque : 0.02~4kgf-cm
 • 제품상세
 • 제품명 정격
  전압
  정격부하 무부하 기계적순간
  허용토크
  출력 치수 무게
  전류 회전수 토크 전류 회전수
  mA r/min mN・m Kgf-cm mA r/min mN・m Kgf-cm mm
  TE-22SG-12-0004 12 500이하 1,500 11.76 0.12 160이하 2,100 049.00 0.50 1.85 47.5 078.5
  TE-22SG-12-0006 12 500이하 1,030 17.64 0.18 160이하 1,400 049.00 0.50 1.90 47.5 078.5
  TE-22SG-12-0016 12 500이하 376 47.04 0.48 160이하 510 098.00 1.00 1.85 52.5 088.0
  TE-22SG-12-0024 12 500이하 256 70.56 0.72 160이하 350 147.00 1.50 1.89 52.5 088.0
  TE-22SG-12-0036 12 500이하 175 105.84 1.08 160이하 230 196.00 2.00 1.94 52.5 088.0
  TE-22SG-12-0064 12 500이하 97 186.20 1.90 160이하 130 294.00 3.00 1.89 57.5 097.0
  TE-22SG-12-0096 12 500이하 64 274.40 2.80 160이하 88 441.00 4.50 1.84 57.5 097.0
  TE-22SG-12-0114 12 420이하 44 392.00 4.00 160이하 59 686.00 7.00 1.81 57.5 097.0
  TE-22SG-12-0216 12 340이하 33 392.00 4.00 160이하 39 882.00 9.00 1.36 57.5 097.0
  TE-22SG-12-0256 12 320이하 26 392.00 4.00 160이하 31 882.00 9.00 1.07 62.5 106.0
  TE-22SG-12-0384 12 280이하 18.5 392.00 4.00 160이하 21 882.00 9.00 0.76 62.5 106.0
  TE-22SG-12-0576 12 220이하 13 392.00 4.00 160이하 14.5 882.00 9.00 1.53 62.5 106.0
  TE-22SG-12-0864 12 200이하 9 392.00 4.00 160이하 9.4 882.00 9.00 0.37 62.5 106.0
  TE-22SG-12-1296 12 160이하 6 392.00 4.00 160이하 6.4 882.00 9.00 0.25 62.5 106.0

   

   

   

   

  01 TYPE MOTOR (DC 12V)
  정격 토크 Rated torque 30.00
  2.94
  (gf-cm)
  (mNㆍm)
  정격 회전수 Rated speed 6,900 (RPM)
  정격 전류 Rated current 370 (mA)
  무부하 회전수 No load speed 8,600 (RPM)
  무부하 전류 No load current 125 (mA)
       

   

   

TOP