• Planetary Geared Motor
 • 유성기어 감속모터
 •  
 • TE-16KM-24 (24V)

  제품사양
  - Max Rated torque : 4Kgf-cm 
  - Size : Ø16 * L 20.5mm 
  - Shaft : Ø 3mm D-cut 0.5mm 
  - Rated voltage : DC 24V 
  - Reduction ratio : 1/4 ~ 1/1296 
  - Rated Torque : 0.02~4kgf-cm
 • 제품사양
 • - Max Rated torque : 4Kgf-cm 
  - Size : Ø16 * L 20.5mm 
  - Shaft : Ø 3mm D-cut 0.5mm 
  - Rated voltage : DC 24V 
  - Reduction ratio : 1/4 ~ 1/1296 
  - Rated Torque : 0.02~4kgf-cm
 • 제품상세
 • 제품명 정격
  전압
  정격부하 무부하 기계적순간
  허용토크
  출력 치수 무게
  전류 회전수 토크 전류 회전수
  mA r/min mN・m Kgf-cm mA r/min mN・m Kgf-cm mm
  TE-16KM-24-0004 24 150이하 4,000 1.96 0.02 70이하 5,000 49 0.50 0.82 30.0 28.0
  TE-16KM-24-0006 24 150이하 2,700 2.94 0.03 70이하 3,350 49 0.50 0.83 30.0 28.0
  TE-16KM-24-0016 24 150이하 1,000 7.84 0.08 70이하 1,250 49 0.50 0.82 33.0 30.0
  TE-16KM-24-0024 24 150이하 665 11.76 0.12 70이하 850 49 0.50 0.82 33.0 30.0
  TE-16KM-24-0036 24 150이하 450 17.64 0.18 70이하 570 98 1.00 0.83 33.0 30.0
  TE-16KM-24-0064 24 150이하 250 31.36 0.32 70이하 310 98 1.00 0.82 36.0 35.0
  TE-16KM-24-0096 24 150이하 165 47.04 0.48 70이하 210 147 1.50 0.81 36.0 35.0
  TE-16KM-24-0144 24 150이하 114 70.56 0.72 70이하 145 196 2.00 0.84 36.0 35.0
  TE-16KM-24-0216 24 150이하 80 98 1.00 70이하 96 294 3.00 0.82 36.0 35.0
  TE-16KM-24-0256 24 150이하 60 117.6 1.20 70이하 80 392 4.00 0.74 40.0 40.0
  TE-16KM-24-0384 24 150이하 42 186.2 1.90 70이하 50 588 6.00 0.82 40.0 40.0
  TE-16KM-24-0576 24 150이하 25 274.4 2.80 70이하 36 588 6.00 0.72 40.0 40.0
  TE-16KM-24-0864 24 150이하 17 392 4.00 70이하 23 588 6.00 0.70 40.0 40.0
  TE-16KM-24-1296 24 150이하 12 392 4.00 70이하 16 588 6.00 0.49 40.0 40.0

   

   

   

  02 TYPE MOTOR (DC 24V)
  정격 토크 Rated torque 5.00
  0.49
  (gf-cm)
  (mNㆍm)
  정격 회전수 Rated speed 18,600 (RPM)
  정격 전류 Rated current 130 (mA)
  무부하 회전수 No load speed 21,000 (RPM)
  무부하 전류 No load current 50 (mA)
       

   

   

TOP